eesti keel haalikumang
/tunne-tahti
Häälikumäng
 Koolivalmidus
/koolivalmidus/
https://www.kooliksvalmis.ee/
http://www.miksike.ee/docs/lisa/pidu/esimenekoolip/aabitsapidu.htm

 lugema-ja-kirjutama-õpetamine koolivalmidus
https://www.slideshare.net/liiatms/õpime-lugema
http://failid.koolibri.ee/koduleht/lehitseja/lustiga_kribinal/files/assets/basic-html/page2.html
http://www.teatoimeta.ee/s2/395_320_24_Koolisaatmispeo_kava.pdf
1klass/hindamine_hinnangud
hindamine_esim_kooliastmes
https://oppekava.innove.ee/kirjutamine-i-kooliastmes/
 eesti k töökava 1.kl
aeesti k töökavad 1-.......
http://xn--epik-0qa.ee/lotte/kava/
Kohustuslik kirjandus 1-.......
uuendatud kohustuslik kirjandus 1-2 kl
http://www.skr.lib.ee/lasteleht/kohustuslik.html
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/keeleopetus_opetaja.html  huvitavaid linke
https://sites.google.com/site/merilinioppematerjalidii/1-klass/kohustuslik-kirjandus
lemill-Lastekirjandus. Lingid
http://www.koolielu.edu.ee/toolehed/sisukord.html 2. kl näd kaupa
http://agatha01.sauropol.com/taalehed Töölehed kuude kaupa.4.kl
Veebipõhine_abimaterjal_kirjatehnika_oskuste_toetamisel_I_kooliastmes.pdf
õigekirja harjutamine 1. kl
https://www.taskutark.ee/m/aine/1-klass-oppeained/emakeel-1-klass/
http://kke.innove.ee/oppevara/toolehed/1-klass-1-poolaasta
http://eleklass.blogspot.com.ee/
http://veebiklass.weebly.com/veerandite kaupa 1 tund nädalas arvutiklassis
Koolielu: Õppeained (tähtede kirjut jm)
Jänku jussi tähelood
muinasjutud
10 muinasjuttu- esitlused
10 muinasjuttu-esitlus, töölehrd
1klassi-kuldvillak
emakeelenadala-kuldvillak-1-2klassile
Eesti mängud 1. kl (lastekirjanikud, vanasõn,rahvaluule-kuldvillak)
frepi keelemängud (frepi.eu)
Kolm põrsakest (interakt tööleht)
http://veebiklass.weebly.com/
https://learningapps.org/watch.php?v=ptx8aumyc01&allowFullscreen=1väik ja suured trükitähed
https://learningapps.org/view1731628täish ühend
mängides on tore õppida
tähtede õppimise mängud
https://muki.loremipsum.ee/
http://www.hiiekool.ee/eelkool/ testid
http://timberg.webs.com/1-klass - 9kl
https://sites.google.com/site/margitlindau/materjalid
http://www.hiiekool.ee/lugemistekstid/ töölehtedega
http://lugemistekstid.weebly.com/ esitlused-töölehtedega 1.klass
http://web.zone.ee/lugemiskontroll/1-KLASS arvutipõhine
http://web.zone.ee/lugemiskontroll/ 1.-4. erin. ülesanded
https://arvuvutinapp12a.wordpress.com/eesti-keel/
Mängides on tore õppida
http://eõpik.ee/lotte/kava/
tunnikava/mesilinnud
http://varasalv.weebly.com/eesti-keel.html
Aabitsapidu
Esinemine jõulupeol
Harjutame


Hindamine http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/
ARVUTIKLASS
Maris_Maripu-Veebip%C3%B5hine_abimaterjal_kirjatehnika_oskuste_toetamisel_I_kooliastmes.pdf
https://sites.google.com/site/mallearo1kl/1.kljaanuar
https://sites.google.com/site/mallearo1kl/home
Tunnid arvutiklassis
1-klassi-tund/
http://kirjatark.ee/portfolio/digiharjutused-1-klass/
https://learningapps.org/user/pillapalla?displayfolder=125539
http://lugemistekstid.weebly.com/muinasjutud.html
http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/
http://opetaja.edu.ee/toolehed/sisukord2.html
http://www.tinytap.it/activities/g12nr/play/taishaaliku-pikkus
https://arvutitund.webnode.com/news/interaktiivseid-%C3%B5pimange-ml/
https://arvutitund.webnode.com/news/a1-klassi-tund/
http://opetaja.edu.ee/toolehed/int akt
Aabitsapidu

Jutt
karli-esimene-koolipaev
kuldvillak karli-esimene-koolipev

2.kl
Vaata multifilmi ja täida lüngad
Malle oro 2.kl
http://eestikeel.eu/suur-ja-vaike-algustaht/

eestikeel õppemängud
http://www.slideshare.net/lykuningas/lugema-ja-kirjutama-petamine?related=7
http://kirjastusmaurus.ee/lotte/materjalid/#r02kuulamine
Keeleõpetus
Häälikuharjutused
Häälikute pered
lemill-täishääliku-pikkus-1
leia kirjatähe paariline
suured-ja-vaiksed-tahed
Häälikuühendid
Koolielu töölehed 1-4
Erinevate tundide materjalid 1-4 kl
Keelekümblus töölehed 1.- 4. kl
keelekümblus õppematerjalid
Algklasside veebitöövihik
Sõrme-ehk näpumängud- eesti k tere-tere(getwapps.com/kmare kogumik)
Arva ära täht- esitlus ja tööleht
Tähestik
Tähestik esitlus, vihikuharjutused
janku-jussi-taheraamat-tahevihik-ja.html  tähevideod
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/keeleopetus_opetaja.html
pane sõnad tähest jk
tahestikulinejarjekord
lemill-tähestik-täht-häälik
lemill-vanasonad (ül)
lemill-moistatused
Õppemängud
Õpin ise kirjutama  mõistatused
Tähesõber  lausete kirjut
http://oppematerjalid.tumblr.com/ EÜ, mängud, rütmisalmid, interakt materjal
http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/EESTIKEEL.html  kuldvillak
http://varasalv.weebly.com/eesti-keel.html
Suvistlugemist
Mängi ja õpi
tähtede videod

TÖÖLEHED
Miksikese lisakogud
Aastalõputöö 1.kl , 2kl töölehed
Hälikupikkus
https://learningapps.org/user/pillapalla?displayfolder=125539
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/keeleopetus.html
http://eralogopeed.eu/
Täishääliku pikku (töölehed)


1-3 kl SÕNAVARAHARJUTUSED,TÄHESTIK
http://riigikeel.kolhoos.ee/esimene
http://e-materjalid.wikispaces.com/keskkonnad
1-3 KL lug ja kirjutamine http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=78_24_Talv_Lugem_kirjuta.pdf
Käsiraamat_aabitsale_tere_kool. 
Käsiraamat_lugemikule_tere_kool.
Samatäh sõnad-ristsõna

KUULAMISÜLESANDED
Kuulamisül

ÕPETAJALE http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=79_25_01_Talv_opetajale.pdf

LENDAMINE-HARJUTUSED http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=82_28_Lend_Emakeel.pdf

SÕBER http://www.blogger.com/%3Ca%20href=

http://riigikeel.kolhoos.ee/


ÕPI KIIRESTI LUGEMA http://www.purposegames.com/game/loe-ja-otsi-quiz

LINGIKOGU http://sites.google.com/site/mallearo/lingikogu/eesti-keel
Tsitaadid http://www.tsitaat.com
õppemngude-linke
kuidas-kasutada-bingo-kaarte-
http://kolgakoolmarge.blogspot.com/p/eesti-keel.html
http://pgeesti.weebly.com/lingid.html  1-4 kl
http://web.zone.ee/sonavara/sisukord.html
/emakeelepaev-kuldvillak/
http://lastejaam.err.ee/advent/muinasjutud
http://lastejaam.err.ee/saade/lastejaam/muinasjutud
https://www.luts.ee/arkaadia/?q=taxonomy/term/976
http://zanee.weebly.com/otildeppematerjalid.html
http://mangunurk.weebly.com/taumlhesegadik.html
http://www.jankujuss.ee/p/eesti.html Õpi koos jänku jussiga
http://harjutame.blogspot.com.ee/search/label/1.%20klass
Keelekümbluse varamu (eelkool-4.kl)

TÖÖLEHED 2.KL http://www.koolielu.edu.ee/toolehed/sisukord2.html
http://koolielu.ee otsi õppekava alusel
Tähestik-viktoriin
2. kl http://arvutiklasskpk.blogspot.com/p/ml-materjalid.html
Õigekirjareeglid
h-sõna-algul
Kaashäälikuühend-esitlus
http://www.taskutark.ee/m/kellega-millega-kelleta-milleta/?auth=dGFza3V0YXJr&klass_id=47&aine_id=2 kinnistamismäng
http://www.taskutark.ee/m/silp-silbitamine/?auth=dGFza3V0YXJr
http://lemme11.planet.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=29silbitamine,poolitamine
https://www.tes.com/lessons/oUZ-vVb-G2kLJg/silbitamine-ja-poolitamine
 http://www.slideshare.net/RenateSagaja/silbitamineppt-2kl-interaktiivne-mng?related=1
http://www.slideshare.net/ssuser99b9b7/silbitamine?related=1
http://www.slideshare.net/pallur63/1-silbilised-snad-1963996?related=2
http://www.miksike.ee/documents/main/lisa/probleem/e12silbitamine.htm
http://www.slideshare.net/pallur63/h-sna-algul-1963965?related=5
http://arvutiklasskpk.blogspot.com/p/ml-materjalid.html2.kl avita õpiku põhjal
http://koolielu.ee lause laiendamine
h sõna algul (taskutark)
Mõtle h-ga sõna
h- lülktekst
h- lünktekst valikvastustega
h-sõnaseletuste sobitamine
/h-algavad-sonad-flash-cards/
k,p,t s-i kõrval
k, p, t, s-i ja h kõrval
võõrsõnad
võõrsõnad-tähesegadik
võõrsõnad
leia võõrsõnad tähesegadik
reeglite kordamine-mäng
Kellega,millega, kelleta, milleta
https://learningapps.org/mängud
Eesti keele harjutused
Kuulamisharjutused
Kõnekäänud
http://web.zone.ee/sonavara/sisukord.html loovharj, kõnekäänud, vanasõnad
Kõnekäänud slaidiprogramm
Animeeritud kõnekäänud
Kõnekäänud 2
Kõnekäänud 3 (kuldvillak)
Kõnekäänud 4 Tunne kõnekäände
Kõnekäänud ja muu
lemill-minevik
Silbitamine ja poolitamine
Lugemistekstid
Reeglite kordamine
Algõpetus
tunnid arvutiklassis
http://margitiklass.blogspot.com/search/label/2.klasstunnid arvutiklassis
Materjale erinevate ainete kohta
http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/EESTIKEEL.html
 http://web.zone.ee/tiia_e_testid/keeleopetus_opetaja.html
Viktoriin 2. kl


Samm-sammult tarkuse poole 4.kl eesti, mat, loodus
3. kl Lugeda on mõnus
Mõista, mõista mis sa loed!
Sulgh pikkus (mängud)
Häälikuühendi mäng
Mälumäng emakeelepäevaks 3-4 kl
Harjutusi harjutamiseks
http://www.slideshare.net/riinaoun/i-ja-ji-igekiri?related=3
http://www.slideshare.net/pallur63/i-ja-j-igekiri-1963861?related=4
Vanasõnade arvamine pildi järgi
Moodusta vanasõnu
Leia sisult sarnane vanasõna
kuldvillak eesti-lastekirjandus 3. kl
3klass/3lisamaterjalid (kõik ained)
/Emakeeleolympiaadi-toode-kogumik
margitlindau/materjalid
Ideepank
3lisamaterjalid_uus_miksike.htm
Soovitatav kirjandus 3.klassile
Rahvaluule kuldvillak 3-4 klKodulehed
Kodulehed 1-4
Kodulehed
http://timberg.webs.com/3klass.htm  1-3kl
http://zanee.weebly.com/otildeppematerjalid.html
http://opetaja.edu.ee/tuulikodukas/EESTIKEEL.html
http://web.zone.ee/lugemiskontroll/ 1-4
lastekirjandus-lingid (lug kontr)
http://miksike.net/documents/main/lisa/lugemkontr.htm
Lugemiskontroll pusled
Jussikese seitse sõpra
Jussikese seitse sõpra
Neli hommikut ja üks õhtu (lugemiskontroll)
Nublu (lug kontroll)
Nublu (lug kontroll)
lemill-soobik-ja-pisik-lugemistest
Londiste (lug kontroll)
Veel üks Lotte (lug kont)
Vanaema õunapuu otsas (lug kontroll)
Bullerbi lapsed (lug kontroll)
Väike nõid (lug kontroll)
Pipi Pikksukk (lug kont)
Kunksmoor
Viplala lood (lug kont)
Naksitrallid (lug kont)
lemill-eno-raud-naksitrallid
klassilugemise-kontroll-timbu-limbu-õukond-ja-lumemöldrid
lemill-e-lugemiskontrollid-algklassidele
Õigekiri
mälumäng-1-6-klassile-teemal-keeled-ja-antiikmaailm-m58099.html
Kuldvillak (häälikuühend, h sõna algul...)
Näidend Vaeslapse käsikivi
Mj kuulamine ja vaatamine, töölehed
õp Mare lingikogu getwapps
http://www.teretere.eu/oppemangud/
http://kooli2014.blogspot.com.ee/2016/10/haalikuuhendid.html
muinasjutud- vastavuse loomise harjutus
muinasjutud-valikvastused
muinasjutud-ristsõna

LÕK
https://www.tinytap.it/activities/g1loa/play/tunne-tahti
http://www.kiigemetsakool.ee/public/files/Lisa_1_LIHTSUSTATUD_OPE.pdf
http://hev.edu.ee/ 10 muinasjuttu, töölehed
http://hev.edu.ee/ tööraamatud
Ainekava 2.kl
Eesti k ainekava
https://www.ahjakool.ee/oppetoo/lok/kehaline-kasvatus-lok-ainekava
http://www.uulu.edu.ee/index.php/oppetoeoe/oppematerjalid

4.kl
Leia 10 liitsõna (interakt)

5. kl kirjandus


5.kl Eesti k
sõnaliigid (harjutused)